Testcon.nl LINK Home
Er zijn testen die u beter uit handen kunt geven

Testadvies

De Testadviseur adviseert over strategiebepalingen en methodieken binnen complexe trajecten. Hij richt zich op de advisering rond de functionele aspecten van testen. Hij ondersteunt het totale testproces op methodisch gebied en is hiermee zowel verantwoordelijk voor de coördinatie van bijvoorbeeld de strategiebepaling, als voor het aansturen van de betrokken testers. Hij brengt het testproces van een organisatie in kaart en draagt zo nodig verbetervoorstellen aan. Ook de ondersteuning bij het doorvoeren van daadwerkelijke verbeteringen en de structurering van testen binnen een organisatie behoort tot zijn taken pakket. Hij draagt zorg voor de volgende resultaatverantwoordelijkheden:

  • Overlegt met klanten om hun behoeften vast te stellen en houdt de klant gedurende het project voortdurend op de hoogte;
  • Adviseren over testfasering;
  • Adviseren over testorganisatie;
  • Adviseren over testinfrastructuur (testomgevingen);
  • Adviseren en ondersteunen bij het toepassen van testmethoden. Testtechnieken en testhulpmiddelen;
  • Adviseren over de toepassing van geautomatiseerd testen;
  • Adviseren over hergebruik van testware;
  • Adviseren over de diverse inspectie-/toetstechnieken;
  • Testleiding ondersteunen bij het opstellen van testplan en test(eind)rapport;
  • De testadviseur heeft een commerciële instelling en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Contact

Testcon.nl
Willem Klooshove 35
3438 PR Nieuwegein

+31 (0)6 28 88 99 02
info@testcon.nl

linkedin.com/in/stefankool