Testcon.nl LINK Home
Er zijn testen die u beter uit handen kunt geven

Testcoördinatie

De testcoördinator geeft leiding aan het testteam. Hij is verantwoordelijk voor de budgettering, planning en organisatie van alle testactiviteiten: opstellen van testplannen, tussentijdse (voortgangs)rapportages en test(eind)rapporten, aansturing en uitvoering van het testproces. Tevens is hij verantwoordelijk voor de rapportage over de kwaliteit van het testobject. De scope van de testcoördinator is beperkter dan die van de testmanager. De testcoördinator geeft leiding aan kleinere testteams en de focus is gericht op één (deel)project en/of testsoort. Hij draagt zorg voor de volgende resultaatverantwoordelijkheden:

  • Afstemmen met projectleider/opdrachtgever over testopdracht en verwachtingen;
  • Tijdig beschikbaar krijgen van de testinfrastructuur;
  • Communiceren over alle testzaken binnen het projectteam;
  • Overdragen van alle testware naar de beherende partij na afloop van het project;
  • Laten gebruiken van alle aangereikte testmethoden;
  • Opstellen en onderhouden van testplannen;
  • Bewaken van planning, budget en uitvoering van het testproces;
  • Rapporteren over de voortgang in het testproces;
  • Rapporteren over de kwaliteit van het testobject.

Contact

Testcon.nl
Willem Klooshove 35
3438 PR Nieuwegein

+31 (0)6 28 88 99 02
info@testcon.nl

linkedin.com/in/stefankool