Testcon.nl LINK Home
Er zijn testen die u beter uit handen kunt geven

Testanalyse en –uitvoering

De testanalist en testuitvoerder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de testanalyse. Voor het bedenken en ontwerpen van testcondities en testgevallen op basis van systeemspecificaties maakt hij gebruik van testspecificatietechnieken. Het testontwerp vormt de basis voor het testdraaiboek, waarin hij de volgorde aangeeft van de uitvoering van testgevallen. Hij is verantwoordelijk voor de testuitvoering. Hij registreert alle bevindingen die betrekking hebben op gevonden afwijkingen tussen het informatiesysteem en/of het systeemontwerp en/of testontwerp. Bovendien communiceert en rapporteert hij daarover aan de betrokkenen. In zijn werk laat de hij zich ondersteunen door methoden, technieken en hulpmiddelen. Hij draagt zorg voor de volgende resultaatverantwoordelijkheden:

 • Aangeleverde ontwerpen en specificaties toetsen op testbaarheid (intake testbasis);
 • Analyse van de ontwerpen en specificaties;
 • Ontwerpen en documenteren van testgevallen met bijbehorende bestandssituaties, resultaatverwachting, en uitvoeringsinstructies;
 • Voorbereiden van de testuitvoering: uitgangsbestanden vullen conform specificaties;
 • Uitvoeren van de tests;
 • Vastleggen van de testresultaten en de te gebruiken testhulpmiddelen;
 • Beoordelen van de resultaten;
 • Administreren van de bevindingen;
 • Beheren binnen het project van testware;
 • Overdragen van de testware naar de beherende partij na afloop van het project;
 • Rapporteren aan de testleiding;
 • Gebruikmaken van de voorgeschreven methoden, technieken en hulpmiddelen.

Contact

Testcon.nl
Willem Klooshove 35
3438 PR Nieuwegein

+31 (0)6 28 88 99 02
info@testcon.nl

linkedin.com/in/stefankool