Testcon.nl LINK Home
Er zijn testen die u beter uit handen kunt geven

Testmanagement

De testmanager is hét aanspreekpunt voor omvangrijke en complexe testtrajecten van opdrachtgevers. Hij is verantwoordelijk voor het opzetten en de uitvoering van het gehele testtraject en doet dit binnen de planning, het budget en met de juiste kwaliteit. Hij rapporteert conform het testplan over de voortgang van het testproces en de kwaliteit van het testobject en is gesprekspartner op managementniveau waarbij hij strategisch meedenkt over eventuele businessrisico's van het project. Hij geeft leiding aan het testteam. Hij draagt zorg voor de volgende resultaatverantwoordelijkheden:

  • Opstellen en borgen van het (master-) testplan, risicoanalyse en de teststrategie binnen de klant en project organisatie;
  • Budget en planningsverantwoordelijkheid;
  • Uitvoeren testplan binnen de planning en het budget
  • Teamleiding, coaching en advisering;
  • Risicomanagement in meerdere vormen;
  • Rapportages opstellen en communiceren op verschillende niveaus over voortgang en kwaliteit.

Contact

Testcon.nl
Willem Klooshove 35
3438 PR Nieuwegein

+31 (0)6 28 88 99 02
info@testcon.nl

linkedin.com/in/stefankool